Grupp och ledarcoaching

Till startsidan
IUP

 

 


Gruppcoaching

Det kan kännas som människor är programmerade till att först reagera negativt när det är förändringar på gång. Det blir en "mental uppförsbacke". Trygghet söks i stället för utveckling.

Grupper (det kan vara vilka grupper som helst) styrs ofta av de regler som finns fastslagna och synliggjorda, men också av ett antal osynliga spelregler som "talar om" hur man får bete sig.
"Säger man emot en ledare" "När tar man rast?" "Får man kopiera papper för eget bruk?"

När man inom grupper vill genomföra förändringar eller nya prestationer, kommer dessa "osynliga spelregler" att hindra. Ofta reviderar man kvalitetsplaner, system och ändrar om organisationen - utan att större förändringar infinner sig. Man glömmer att diskutera vilka de faktiska spelregler är som finns och styr gruppen. De som inte är nedskrivna!

Arbete med grupputveckling innebär att förmå alla i gruppen att dra åt samma håll, att klara se varandras olikheter som tillgångar och att lära sig kunna diskutera med "högt i tak". Att diskussioner inom gruppen inte innebär påhopp på enskilda individer, utan bidrar till en utveckling av arbetet eller prestationen!

 

 


Ledarskapscoaching

Ledarcoaching innebär att en coach coachar ledaren, som i sin tur coachar sina medarbetare. En coachande ledare/chef får medarbetare att leda sej själva till effektivitet och bättre resultat, och genom att ledaren utvecklas, utvecklas också medarbetarna. Arbeta med att leda till lärande!

Företagets anställda eller Idrottsföreningens aktiva är den viktigaste resurs företaget resp. idrottsföreningen har!

De flesta organisationer har både en vision, målsättningar och en uppsättning värderingar som man arbetar efter. Mål och medel i all ära, men det är tron hos medarbetare/aktiva, en tro på förmågan att kunna nå målen som är drivkraften. Tron gör att visioner och värderingar får en mening. Den skapar entusiasm!

Alla har ett behov av att se en mening i det man gör. Att ge förutsättningar för delaktighet och meningsfullhet, är en av ledarskapets viktiga uppgifter - att skapa den "win-win" spiral - där de anställda/aktiva är engagerade gör att värden kan skapas för alla inblandade!

 
Copyright ELM coaching 2008